menú

ver/imprimir factura electrónica de R

Se desexa imprimir a factura electrónica e que siga tendo validez na súa versión en papel, cómpre utilizar para iso este servizo para engadirlle os códigos bidimensionais PDF417 que obriga a lexislación vixente (Orde EHA/962/2007, artigo 8).

As facturas que hai que visualizar deberán estar en formato facturae 3.2 asinadas ou en formato PDF asinado.

Para a correcta visualización das facturas requírese Adobe Acrobat Reader